09:30 – 10:00 – Προσέλευση – Εγγραφές

10:00 – 10:30 – Έναρξη – Χαιρετισμοί

Πάνος Παναγιώτου – Σύμβουλος Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, για Θέματα Κυβερνοασφάλειας

Αντώνης Αντωνιάδης – Διευθυντής Γραφείου Επιτρόπου Επικοινωνιών  

Δημήτρης Νησιώτης – Πρόεδρος Δ.Σ Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA)

Κώστας Αγρότης – Πρόεδρος Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής (CCS)

Χριστόδουλος Παπαδόπουλος – Πρόεδρος Δ.Σ. Συνδέσμου Προστασίας Πληροφοριών και Ιδιωτικότητας Κύπρου (CAIPP)

10:30 – 12:45– 1η ενότητα

Best Practices For Improving Your Business’s Cyber Resilience

Η απόλυτη στήριξη- εξάρτηση της κάθε επιχειρησιακής λειτουργίας στις ψηφιακές υποδομές του εκάστοτε οργανισμού, σε συνδυασμό με τις ολοένα και περισσότερες και πιο εξελιγμένες  επιθέσεις στον κυβερνοχώρο σήμερα, καθιστούν το Cyber Resilience ζωτικής σημασίας στόχο που θα επιτρέψει την πρόληψη και την αποτροπή των ψηφιακών απειλών, αλλά και την γρήγορη και χωρίς σημαντικές επιπτώσεις, ανάκαμψη από μια ενδεχόμενη επίθεση.

Στην 1η ενότητα του συνεδρίου, ειδικοί και στελέχη εταιριών Διαχείρισης Κινδύνου, Υπηρεσιών και Λύσεων Ψηφιακής Ασφάλειας και Integrators ανέδειξαν τις βέλτιστες πρακτικές ενδυνάμωσης όλων των μέτρων προστασίας για την επίτευξη του στόχου της ανθεκτικότητας στον κυβερνοχώρο στην εποχή του ΑΙ και του ψηφιακού μετασχηματισμού, εστιάζοντας μεταξύ άλλων σε σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία (SASE, XDR, Zero Trust, κ.α)  και managed services που συνδυαστικά επιτυγχάνουν μια ολιστική προσέγγιση ασφάλειας για ΙΤ και ΟΤ δίκτυα 

Threat Prevention in the Age of AI
Φάνης Τσομής – Security Engineer Greece and Cyprus, CHECK POINT 

Building Trust via… Compliance!
Nάντια Λιάπη – Director IT Services/Governance, Risk & Compliance Services, Space Hellas Group of Companies

Managed 24/7 SOC. Why it’s a necessity
Λάμπρος Κατσώνης –  Solutions Director, GUARDBYTE 

Digital Defense Strategies: A Proactive Approach
Χρήστος Μπακόμητρος – Presales Engineer, DATA ALLY

Get ready for NIS-2 using Sophos MDR
Γιώργος Καπανίρης –  Executive Director, NSS 

Driving transformative business outcomes with AI-powered Prisma SASE
Παναγιώτης Μπομπόκης – Named Account Manager, Greece, Cyprus, PALO ALTO NETWORKS

Pioneering Email Security: The DMARC Right Approach
Joseph Msallam, Senior Engineer και Ανδρέας Καραντώνης, Marketing and Communications Director, CHANNEL IT Ltd. 

Manage & secure your workforce credentials, minimizing your attack surface with Keeper
Γιώργος Κουιμιντζής, Commercial Director, NSS

Cyber Resilience in today’s world – Are security tools & services enough
Anna Ivanova, Cyber Security Business Development Manager, AEGIS

AI’s Impact on Cyberspace: Ensure progress is protected
Γιώργος
Χρήστου – Corporate Channel Development Manager, ESET

12:45– 13:15 – Διάλειμμα – Καφές

13:15 – 14:00 – 2η ενότητα

Επαναπροσδιορισμός του ρόλου του ανθρώπινου δυναμικού στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή και την κυβερνοασφάλεια 

Η εκπαίδευση, η ανάπτυξη δεξιοτήτων με πυλώνα τα λεγόμενα hard skills και soft skills και η εμπέδωση της απαραίτητης κουλτούρας, αποτελούν την απαραίτητη συνδυαστική βάση προκειμένου το ανθρώπινο δυναμικό που εισέρχεται ή που ήδη εργάζεται στον ευρύτερο τεχνολογικό τομέα αλλά και την ψηφιακή ασφάλεια ειδικότερα, να ανταποκριθεί με επιτυχία στις αυξημένες απαιτήσεις που διαμορφώνει η ψηφιακή εποχή. Πως λοιπόν επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στις προκλήσεις που επιφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός και το υβριδικό περιβάλλον εργασίας και ποιες είναι οι επιμέρους σημαντικές ανάγκες που προκύπτουν με επίκεντρο το πραγματικό έλλειμα που υπάρχει σε εξειδικευμένους επαγγελματίες που θα καλύψουν τις θέσεις που χρειάζονται οι επιχειρήσεις;
Σε αυτά τα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την εύρεση, τη βέλτιστη διαχείριση και την ανάπτυξη του προσωπικού που εργάζεται ή θέλει να ενταχθεί στον ευρύτερο τεχνολογικό κλάδο αλλά και την κοινότητα των επαγγελματιών με ειδίκευση στη ψηφιακή ασφάλεια εστίασαν οι συμμετέχοντες στο πάνελ συζήτησης της 2ης ενότητας

Πάνελ Συζήτησης – Συμμετέχουν :

Γιάννης Μουρουζίδης,  Γενικός Διευθυντή Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ)

Δρ. Γιάννα Δανίδου – Λέκτορας Κυβερνοασφάλειας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Αντώνης Σκούλλος, Μέλος Δ.Σ Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA)

Ανδρέας Λούτσιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ Κυπριακού Συνδέσμου Πληροφορικής ( CCS )

14:00– 15:00 – 3η ενότητα

How AI-Based Cybersecurity Strengthens Business Resilience

Οι μηχανισμοί ανάλυσης που αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, αναδιαμορφώνουν ριζικά τις επιχειρησιακές λειτουργίες και τον τομέα της πληροφορικής, ενώ παράλληλα επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και το Cyber Security. Επιπρόσθετα, έρευνες δείχνουν ότι νέοι κίνδυνοι αναδύονται με την ενδεχόμενη κακόβουλη χρήση των εργαλείων του AI . Πως λοιπόν διαμορφώνεται η συσχέτιση τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακής ασφάλειας και πως επιδρά στην επιχειρηματική ανθεκτικότητα;  Ποιο είναι το κανονιστικό και ηθικό πλαίσιο χρήσης του AI σε σχέση με τη προστασία των προσωπικών δεδομένων και πόσο χρήσιμη είναι η εκπαίδευση των ανθρώπων σε αυτές τις τεχνολογίες;
Με τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα ολοκληρώθηκε η 3η ενότητα του συνεδρίου με τους εισηγητές να αναλύουν τις βασικότερες πτυχές της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης στο ευρύτερο τεχνολογικό οικοσύστημα των οργανισμών.

AI in Cyber Security: A Double-Edged Sword
Παναγιώτης Καλαντζής – Cyber Security & Data Privacy Expert, CISO, vCISO, Cyber Security Strategist & Board Advisor

Ασφαλίζοντας το Παρόν: Πλοήγηση στον Βυθό της Τεχνητής Νοημοσύνης και Προστασία των Επιχειρήσεων από Απειλές Κυβερνο-ασφαλείας στην Εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Γιώτα Νικολαΐδου – Holistic Security Strategist & Advisor | NTT Data Cybersecurity Assurance Lead

Προστασία των προσωπικών δεδομένων στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Φίλιππος Παντελή –
 Cyber Security Engineer – geevo, Μέλος του CAIPP

15:00 – 15:30 – Λήξη Συνεδρίου – Γεύμα –  Δικτύωση