3o InfoCom Security Cyprus

CyberSecurity Enable Business Transformation

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

Οι τεχνολογικές εξελίξεις σε όλους τους τομείς τα τελευταία χρόνια, σε συνδυασμό με τις ειδικές συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων, ως αποτέλεσμα των μέτρων προστασίας από τον Covid-19, επιτάχυναν σε πολύ μεγάλο βαθμό, όχι απλά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των οργανισμών, αλλά συνολικά τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό.

Η επόμενη μέρα της εποχής, του “Business Transformation” διαμορφώνει ένα νέο, διαφορετικό τοπίο, όπου κυρίαρχο ρόλο στην ανάπτυξη, την ενίσχυση της παραγωγικότητας, την ευελιξία και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων, έχει η Ψηφιακή Ασφάλεια.

Είναι λοιπόν σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, επιτακτική η ανάγκη διαχείρισης του ρίσκου που προκύπτει από τον μετασχηματισμό και την υιοθέτηση των νέων τάσεων και κυρίως η πλήρης ευθυγράμμιση της κυβερνοασφάλειας με τους επιχειρηματικούς στόχους του μετασχηματισμού και σκοπό την πλήρη ορατότητα, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και ορθή διακυβέρνηση των δεδομένων.

Με βάση τη συγκεκριμένη διαπίστωση και το σημερινό περιβάλλον όπως έχει διαμορφωθεί, προσαρμόστηκε και το 3o Συνέδριο InfoCom Security Cyprus, το οποίο πραγματοποιήθηκε online και δωρεάν, με στόχο να αναδείξει σε ένα πολύ ευρύ κοινό τις σημαντικότερες πτυχές του Cyber Security ως πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμό και οδηγό στην εξέλιξη του επιχειρηματικού μετασχηματισμού.

Στο ψηφιακό InfoCom Security Cyprus, οι ειδικοί του χώρου, στελέχη της αγοράς και ερευνητές, αποτύπωσαν μέσα από τη δική τους οπτική όλες τις σημαντικότερες προκλήσεις που πηγάζουν από τις σημερινές απειλές όπως τα εξελιγμένα Ransomware, παρουσίασαν τις πρωτοβουλίες, τις στρατηγικές και τις μεθόδους αντιμετώπισης των κινδύνων με βάση τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και τις υπηρεσίες προστασίας και ανέδειξαν τον κρίσιμο ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα σε όλα τα στάδια ενσωμάτωσης της ψηφιακής ασφάλειας στη λειτουργία και εξέλιξη των οργανισμών ενισχύοντας το Security Awareness.

Το 3ο Συνέδριο InfoCom Security Cyprus,  αποτέλεσε μια ιδανική ευκαιρία ενημέρωσης των ανθρώπων του Κυπρό-Ελλαδικού επιχειρηματικού κόσμου, των επαγγελματιών στο τομέα του ΙΤ και ευρύτερα της τεχνολογίας, αλλά και όλων όσων έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον για το τομέα της κυβερνοασφάλειας, σχετικά με :

  • Νέες μορφές κυβερνοεπιθέσεων, αδυναμίες και ευπάθειες των επιχειρήσεων και το προφίλ των εγκληματιών του κυβερνοχώρου
  • Πολιτικές, Πρακτικές, ΤεχνολογίεςΛύσεις και Υπηρεσίες Προστασίας των πληροφοριακών υποδομών και των δεδομένων.
  • Εκπαίδευση χρηστών και υιοθέτηση κουλτούρας ψηφιακής ασφάλειας για όλους τους μέσα σε ένα οργανισμό.

        Το InfoCom Security Cyprus πραγματοποιήθηκε όπως πάντα υπό την οργανωτική ευθύνη των εταιριών SmartPress και SmartCom με υποστηρικτικούς πυλώνες τα περιοδικά IT Security Professional(www.itsecuritypro.gr) και InfoCom (www.infocom.gr), έχοντας τη αιγίδα σημαντικών θεσμικών φορέων.

Μια Κορυφαία Συνάντηση της κοινότητας των επαγγελματιών IT

To Online Συνέδριο Infocom Security Cyprus απευθύνεται σε όλη τη μεγάλη κοινότητα επαγγελματιών που έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια στην Κύπρο και την Ελλάδα μέσα από τα συνέδρια Infocom World Infocom Security και αποτελείται από στελέχη τμημάτων ICT (CTOs, CIOs, CISOs, IT Managers, IT Administrators, IT Security Managers, IT Auditors, Risk & Compliance Managers κλπ. κλπ.) επιχειρήσεων και οργανισμών του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα, που καλύπτουν το σύνολο των κάθετων αγορών, επαγγελματίες από το κανάλι διανομής λύσεων και την υλοποίηση έργων καθώς ακαδημαϊκούς, επιστήμονες και ερευνητές.Your Content Goes Here

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

Το Συνέδριο έγινε στο πλαίσιο του “online τριήμερου τεχνολογικού φεστιβάλ
που διοργάνωσαν οι εταιρίες Smart Com & Smart Press στις 7 – 8 – 9 Δεκεμβρίου όπου θα πραγματοποιηθούν αντίστοιχα τα παρακάτω συνέδρια : Infocom Cyprus – Infocom Security Cyprus – Security Project Cyprus,
αντίστοιχα, διευρύνοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό το δυνητικό κοινό παρακολούθησης.

Τα συνέδρια που διοργανώνει η Smart Press σε ετήσια βάση είναι:

Infocom World Conference
Infocom Security
Security Project
Mobile Connected World
E-business & Social Media
Hotel Tech

Τα έντυπα και ηλεκτρονικά Β2Β περιοδικά στο τομέα του ICT και Security της Smart Press είναι:

IT Professional Security
Security Manager
Infocom